Terapia Alkohol

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

telefon: 533 221 555 - 24h/7

Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika – kiedy powinno się stosować odtrucie i detoks?

 

Przymusowe leczenie alkoholizmu to rozwiązanie, które może zostać zastosowane w przypadku każdej osoby dorosłej nadużywającej alkoholu, samodzielnie nie wyrażającej chęci na poddanie się terapii. Osoba taka, musi ponadto (w związku z chorobą alkoholową) doprowadzać do rozkładu życia rodzinnego, systematycznie zakłócać porządek publiczny, uchylać się od pracy, a także powodować demoralizację nieletnich.

 

Przymusowe leczenie alkoholika może odbyć się wyłącznie wówczas, gdy doszło do którejś z wyżej wymienionych sytuacji. W innych przypadkach nie ma możliwości skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie alkoholowe oraz detoks. Istotne pod tym względem wydają się być dowody, na przykład policji (notatki z interwencji, gdy osoba nad-używająca alkoholu zakłócała spokój, wszczynała awantury), zaświadczenia psychologa dzieci znajdujących się w rodzinie, rachunki z izby wytrzeźwień, itp.

 

Przymusowe leczenie alkoholowe – jak wszcząć procedurę?

 

Osoba, która systematycznie nadużywa alkoholu może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu ustalenia, czy jest uzależniona od alkoholu i czy powinna przejść przymusowe leczenie alkoholowe. Tego typu leczenie może mieć charakter ambulatoryjny, a dodatkowo pacjenta można skierować do grupy terapeutycznej lub do zamkniętego zakładu, w którym zostanie przeprowadzone odtrucie alkoholowe.

 

Wniosek o zbadanie przez biegłego wystawia gminna komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja ta występuje z wnioskiem o przymusowe leczenie alkoholika na wniosek osoby uzależnionej lub z własnej inicjatywy.

 

Detoks a przymusowe leczenie alkoholizmu

 

Przymusowe leczenie alkoholowe najczęściej rozpoczyna się od przeprowadzenia tak zwanego detoksu alkoholowego. Leczenie detoksykacyjne ma na celu próbę oczyszczenia zatrutego toksynami organizmu osoby uzależnionej. W trakcie odtrucia alkoholowego wyrównuje się zaburzenia wodno-elektrolitowe, a także uzupełnia się niedobory poszczególnych pierwiastków. Co więcej, detoks alkoholowy ma za zadanie również złagodzenie tak zwanych objawów abstynencyjnych, a dodatkowo może być wykorzystywany do leczenia schorzeń wywołanych czy zaostrzonych przez alkoholizm.

 

Odtrucie alkoholowe poprzedzone jest dokładnym badaniem stanu pacjenta, określeniem jego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. W razie potrzeby, poza diagnostyką podstawową, wykonuje się badania rozszerzone (USG jamy brzusznej, tomografię komputerową głowy, RTG klatki piersiowej). Właściwe odtrucie alkoholowe wiąże się z suplementacją jonów oraz nawodnieniem. W razie poważnych zaburzeń, konieczne jest stałe monitorowanie funkcji życiowych pacjenta.

 

Warto dodać, że przymusowe leczenie alkoholika niekiedy wiąże się z potrzebą całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej. Co więcej, w przypadku osób nadużywających alkohol mogą również zostać zastosowane procedury wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w celu poddania się leczeniu.

 

zadzwoń: 533 221 555 24h/7

Copyright © AGNUS terapia | Terapia.Alkohol.pl